Windykacja należności

Zakres usług

Windykacja należności


W procesie dochodzenia należności pieniężnych podejmujemy kompleksowe działania zmierzające do bezzwłocznego i pełnego zaspokojenia roszczeń naszych Klientów. W ramach tej usługi weryfikujemy stan majątkowy dłużnika, prowadzimy negocjacje oraz wszczynamy procedury polubowne i sądowe. W pierwszej kolejności skupiamy się na:
– poszukiwaniu majątku dłużnika,
– skierowaniu do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty,
– zainicjowaniu i prowadzeniu negocjacji polubownych.

W sytuacji, gdy powyższe działania okażą się niewystarczające, kierujemy sprawę na drogę procesu sądowego, a następnie aktywnie wspieramy egzekucję komorniczą. W ramach tego etapu, nasza Kancelaria zapewnia :
– przygotowanie i wniesienie pozwu,
– reprezentację Klienta przed sądami wszystkich instancji aż do uprawomocnienia się orzeczenia,
– skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego,
– reprezentację Klienta w postępowaniu egzekucyjnym.