Postępowania sądowe i administracyjne

Zakres usług

Postępowania sądowe i administracyjne


Prawnicy naszej Kancelarii posiadają bogate, poparte wieloletnią praktyką doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i administracyjnych.

W ramach tej specjalizacji reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej między innymi w sprawach z zakresu:

Prawa cywilnego i gospodarczego w tym: wierzytelności, najem i dzierżawa, umowy bankowe, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne, umowy komisu, umowy spółki, umowy leasingu, umowy franczyzy, papiery wartościowe, spadki, testamenty

Prawa administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego w tym: pozwolenia, koncesje, licencje, wydanie decyzji administracyjnej, odwołanie od decyzji lub postanowienia organu administracji publicznej, skargi do sadu administracyjnego, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prawa ochrony konkurencji i konsumenta w tym: gwarancja, rękojmia, zwrot towaru, umowy z bankiem, umowy ubezpieczeniowe, umowy z biurem turystycznym, nieuczciwa konkurencja