Prawa autorskie i pokrewne

Zakres usług

Prawa autorskie i pokrewne


Prawa autorskie i pokrewne stanowią zespół norm prawnych przysługujących autorowi utworu lub innemu uprawnionemu podmiotowi, regulujących w szczególności prawo do wykorzystania utworu i czerpania z niego korzyści finansowych. Naszym Klientom świadczymy wszechstronne usługi w tym zakresie. Zapewniamy między innymi doradztwo prawne, sporządzanie umów licencyjnych oraz umów przenoszących majątkowe prawa autorskie.