PRAWO ŻYWNOŚCIOWE

Zakres usług

PRAWO ŻYWNOŚCIOWE


Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa żywnościowego:

– dbamy o zgodność z prawem komunikacji zewnętrznej produktu (np. etykiety, strony internetowe, profile w mediach społecznościowych)

– analizujemy oznakowanie produktów żywnościowych- przygotowujemy, oceniamy i poprawiamy etykiety

– zajmujemy się analizą oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych oraz przepisów regulujących wprowadzanie żywności do obrotu w tym opiniujemy skład produktu, możliwość używania dodatków, aromatów itp.

– wspieramy przedsiębiorców postępowań reklamacyjnych B2C i B2B

– reprezentujemy naszych klientów przed organami kontroli żywności, w tym przed Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi

– tworzymy a także analizujemy umowy z odbiorcami i dostawcami

Zapraszamy do zapoznania się z blogiem prawa żywnościowego prowadzonym przez naszych radców prawnych. Dostępny jest pod adresem http://prawo-zywnosciowe.com.pl