ZBIGNIEW OKONIEWSKI

Radcowie prawni

ZBIGNIEW OKONIEWSKI


ZBIGNIEW OKONIEWSKI– radca prawny, doradca restrukturyzacyjny.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii- Curie
Skłodowskiej w Lublinie. Radca prawny od 1981 roku. Członek wielu
rad nadzorczych. Doświadczony negocjator, specjalista w zakresie
prawa handlowego i cywilnego. Wieloletni pracownik sektora jednostek
samorządowych. Znawca problemów prawa upadłościowego i
administracyjnego oraz zagadnień z zakresu prawa pracy. Biegle
posługuje się językiem angielskim.