Tomasz Okoniewski

Radcowie prawni

Tomasz Okoniewski


Studiował prawo na Uniwersytecie Marii- Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską pt. „Spółka cywilna”, pisaną pod kierunkiem Prof. Dr hab. Mirosława Nazara, obronił z wynikiem bardzo dobrym. Ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz Aplikację Radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Po zdaniu egzaminu radcowskiego został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, budowlanym, prawie pracy oraz żywnościowym. Posiada także znaczną praktykę w odszkodowaniach majątkowych i osobowych.
Jego praktyka obejmuje między innymi tworzenie i opiniowanie umów w zgodzie z przepisami prawa i interesem prawnym klienta, stałą obsługę prawną dużych podmiotów gospodarczych i publicznych oraz zastępstwo procesowe w sprawach sądowych oraz w postępowaniu administracyjnym.
Znajomość języka angielskiego prawniczego potwierdzona certyfikatem Test of Legal English Skills Advanced.