Radosław Ciesielski

Radcowie prawni

Radosław Ciesielski


+ 48 690 90 60 60 ciesielski@radcaprawny.pro

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską z zakresu prawa finansowego napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Wójtowicz obronił z wynikiem bardzo dobrym.

Po odbyciu aplikacji radcowskiej wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Z wyróżnieniem zdał egzamin radcowski.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, administracyjnym, upadłościowym i naprawczym oraz w prawie publicznym ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych.
Jego praktyka obejmuje między innymi zastępstwo procesowe w sprawach sądowych oraz w postępowaniu administracyjnym, tworzenie i opiniowanie umów handlowych w zgodzie z przepisami prawa i interesem prawnym klienta, jak również stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych.
Włada językiem angielskim.