Karol Kagan

Radcowie prawni

Karol Kagan


Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską przygotowaną pod opieką dr hab. Adama Tarachy prof. UMCS obronił z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską.

Po odbyciu Aplikacji Radcowskiej prowadzonej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie oraz złożeniu egzaminu zawodowego został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

W zakresie swej praktyki koncentruje się na szeroko rozumianym prawie cywilnym, handlowym oraz administracyjnym.
W tym zakresie prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz podmiotów indywidualnych, reprezentując ich przed sądami oraz w postępowaniu administracyjnym, sporządza oraz opiniuje umowy, jak również udziela porad prawnych.
Reprezentuje również klientów w postępowaniu karnym jako pełnomocnik i obrońca.

Włada biegle językiem angielskim co potwierdza certyfikat znajomości języka CAE. Autor oraz współautor artykułów naukowych, uczestnik licznych konferencji naukowych o charakterze ogólnopolskim oraz międzynarodowym, prelegent wielu wykładów oraz wydarzeń mających na celu popularyzację wiedzy prawniczej.