Usługi dla klientów indywidualnych

Zakres usług

Usługi dla klientów indywidualnych


Kancelaria świadczy specjalistyczną pomoc prawną we wszystkich sprawach, które związane są ze stosowaniem przepisów prawnych. Pomagamy naszym klientom załatwiać sprawy urzędowe, doradzamy w zakresie podejmowanych decyzji mogących nieść ze sobą konsekwencje natury prawnej, sporządzamy pisma wymagające wiedzy prawniczej, a także reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami lub organami administracji. Zakres świadczonej przez nas pomocy obejmuje sprawy m.in. z prawa spadkowego, rodzinnego, opiekuńczego, administracyjnego, sprawy spółdzielcze, gospodarcze czy dotyczące nieruchomości oraz wiele innych dotyczących życia codziennego każdego z nas.

Do każdego klienta podchodzimy z należną mu uwagą i troską, by zapewnić mu jak najwyższy poziom bezpieczeństwa prawnego. Nasi klienci są w pełni informowani, na każdym etapie postępowania, o podejmowanych działaniach i ich konsekwencjach. Satysfakcja klientów jest wizytówką naszej pracy.