Postępowania karne i karne skarbowe

Zakres usług

Postępowania karne i karne skarbowe


Nasi prawnicy zapewniają Klientom udział w postępowaniach przygotowawczych i sądowych w charakterze obrońcy oskarżonego lub pełnomocnika osoby pokrzywdzonej. Z uwagi na dynamikę postępowania karnego udział adwokata jest niezbędny już od pierwszego kontaktu z właściwymi organami ścigana przestępstw. Doświadczenie i zakres prowadzonych spraw karnych umożliwiają naszym adwokatom czynny udział w tych postępowaniach niezależnie od rodzaju sprawy czy też zakresu wymaganej wiedzy specjalistycznej.

Szczególną specjalizacją Kancelarii jest tematyka spraw z pogranicza prawa karnego i obrotu gospodarczego. Doświadczenie nabyte przez nasz Zespół przy okazji obsługi podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym, daje nam doskonałe podstawy do podejmowania właściwych decyzji procesowych w zakresie odpowiedzialności karnej Klientów.

Każda osoba oskarżona ma prawo do obrony, a sam fakt postawienia zarzutów nie świadczy o winie. Nasi wysokiej klasy specjaliści z zakresu prawa karnego podejmując się roli obrońców, pomogą Państwu odnaleźć się w trudnej sytuacji procesu i skomplikowanych zagadnień prawnych.