Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych

W najnowszym wydaniu “Biuletynu Euro Info” wydawanego przez ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP został opublikowany artykuł Marka Gołąb pt. “Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych”:

Biuletyn