Umowa o kredyt hipoteczny denominowany CHF uznana za nieistniejącą !

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 22 września 2021 r. wydanym w sprawie sygn. akt I C 1067/20. uznał umowę kredytu hipotecznego denominowanego za nieistniejącą ! Oznacza to dla naszej Klientki uwolnienie się od kredytu frankowego w całości.

Jednocześnie, w związku z ustaleniem nieistnienia umowy kredytu, Sąd zasądził na rzecz naszej Klientki kwotę 79.463.47 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem wszelkich świadczeń nienależnie pobranych przez Bank po dniu zawarcia w.w. umowy kredytu.

Sąd orzekł także, że Bank zobowiązany jest do zwrotu pełnych kosztów procesu w kwocie 6417 zł.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

Powyższy wyrok potwierdza tym samym, że konsument posiadający kredyt walutowy, denominowany lub indeksowany do franka szwajcarskiego ma prawo domagać się unieważnienia przez Sąd umowy kredytu z uwagi na stosowanie przez banki klauzul niedozwolonych tzw. klauzul abuzywnych.

Nasza Kancelaria z siedzibą w miastach Lublin i Zamość skutecznie pomaga frankowiczom w unieważnianiu umów kredytowych, a także w odzyskiwaniu od banków nienależnie pobranych rat.