Zmiana ustawy – Kodeks postępowania karnego

Prezydent w dniu dzisiejszym podpisał ustawę z dnia 27 września 2013 r.
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, która m. in. przyznaje radcom prawnym uprawnienia do sprawowania funkcji obrońcy w sprawach karnych i karnych skarbowych. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2015 r., przy czym niektóre przepisy zaczną obowiązywać już po upływie 14 dni od ogłoszenia albo w dniu 2 czerwca 2014 r.

źródło : Kancelaria Prezydenta (www.prezydent.pl)