Tryb zaskarżeń uchwał zarządu

Sąd Najwyższy przesądził, w jakim trybie zaskarżać uchwały zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych.

Uchwały zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uchwały zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej podlegają zaskarżeniu w drodze powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c. w związku z art. 58 k.c.). Nie stosuje się w tym przypadku analogicznie przepisów art. 249-252 lub art. 422-425 ksh.