Reforma procedury karnej

Sejm w dniu dzisiejszym przyjął reformę procedury karnej, która przyznaje radcom prawnym uprawnienia do sprawowania funkcji obrońcy w sprawach karnych i karnych skarbowych. Przyjęta przez Sejm nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw została opracowana przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości. Teraz ustawą zajmie się Senat.