Z przyjemnością informujemy Państwa o kolejnej wygranej sprawie frankowej dla Klientów naszej Kancelarii.

W tym przypadku mieliśmy do czynienia z umową kredytu indeksowanego do CHF Banku Millennium S.A. Sąd Okręgowy w Lublinie orzekł, że umowa jest nieważna w całości, zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie świadczenia wobec Banku, odsetki ustawowe za opóźnienie oraz koszty procesu.
Sprawę prowadził mec. Marek Gołąb
Wyrok jest nieprawomocny.