Kolejny tydzień to kolejna wygrana naszej Kancelarii !!!

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w sprawie przeciwko mBank uznał umowę między Bankiem, a naszymi Klientami za nieważną i zasądził od pozwanego Banku na rzecz naszych Klientów 191 332,87 złotych.
Warto w tym miejscu podkreślić, że wyrok zapadł po 12 miesiącach od złożenia pozwu, a powództwo zostało uwzględnione w całości.
Wyrok nie jest prawomocny.
Sprawę prowadził Mecenas Radosław Ciesielski.