Nowy klient

Informujemy, że do grona stałych Klientów Kancelarii dołączyła Spółka Polskie Konsorcjum Nieruchomości Sp. z o.o. w Warszawie. Głównym przedmiotem działalności naszego Klienta jest przygotowywanie, opiniowanie i realizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z rynkiem nieruchomości komercyjnych na terenie całego kraju.