Karol Kagan

Prawnicy

Karol Kagan


Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Marii- Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Tarachy przygotował oraz obronił z rezultatem bardzo dobrym pracę magisterską pt. „Profilowanie kryminalne”. Odbył staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli, gdzie sporządzał m.in. liczne opinie prawne.

Wpisany na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Obecnie zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta w Katedrze Kryminalistyki i Prawa Dowodowego Wydziału Prawa i Administracji w Lublinie.

W kancelarii jego praktyka obejmuje między innymi sporządzanie pism procesowych oraz projektowanie umów, a także reprezentowanie stron w sprawach sądowych w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

Biegle włada językiem angielskim, czego potwierdzeniem jest certyfikat CAE.