PRAWO ŻYWNOŚCIOWE

Zakres usług

PRAWO ŻYWNOŚCIOWE


Nasza Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa żywnościowego.

Zapewniamy doradztwo w sprawach dotyczących m.in. znakowania produktów żywnościowych, oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych oraz przepisów regulujących wprowadzanie żywności do obrotu. Świadczymy także usługi doradztwa przy ocenie i tworzeniu etykiet, w zakresie reklamy produktów spożywczych oraz w postępowaniach reklamacyjnych.

Reprezentujemy naszych klientów przed organami kontroli żywności, w tym przed Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zapraszamy do zapoznania się z blogiem prawa żywnościowego prowadzonym przez naszych radców prawnych. Dostępny jest pod adresem http://prawo-zywnosciowe.com.pl