Prawa autorskie i pokrewne

Zakres usług

Prawa autorskie i pokrewne


Prawa autorskie i pokrewne stanowią zespół norm prawnych przysługujących autorowi utworu lub innemu uprawnionemu podmiotowi regulujących w szczególności prawo do wykorzystania utworu i czerpania z niego korzyści finansowych. Swoim klientom świadczymy usługi w zakresie pomocy w korzystaniu ze środków ochrony prawnej przysługujących im praw autorskich, jak również chronimy ich interes prawny poprzez doradztwo prawne i projektowanie umów licencyjnych.