Zbigniew Okoniewski

Radcowie prawni

Zbigniew Okoniewski


604 791 542 okoniewski@vp.pl

Radca prawny od 1983 r., absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, syndyk masy upadłości. Posiada długoletnie doświadczenie jako radca prawny w zakresie doradztwa dla osób fizycznych, jednostek sektora publicznego i przedsiębiorstw oraz jako syndyk.
Jego praktyka obejmuje między innymi doradztwo i reprezentację klientów w sprawach sądowych, prawo administracyjne, prawo pracy, doradztwo z zakresu postępowania upadłościowego oraz postępowania naprawczego, reprezentację podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, obsługę prawną podmiotów gospodarczych, działalność syndyka.