Aktualności

26 sierpnia 2014

Nawiązanie współpracy


Informujemy, że w dniu dzisiejszym nasza Kancelaria nawiązała stałą współpracę z włoską spółką konsultingową: 4Consulting S.r.l. z siedzibą w Brescii (Lombardia). W ramach tej kooperacji Kancelaria będzie świadczyła kompleksową pomoc prawną na rzecz Klientów spółki 4Consulting S.r.l. inwestujących w Polsce, jak również na rzecz polskich podmiotów zainteresowanych inwestycjami na rynku włoskim.
28 lipca 2014

Nowy klient


Informujemy, że do grona stałych Klientów Kancelarii dołączyła Spółka Polskie Konsorcjum Nieruchomości Sp. z o.o. w Warszawie. Głównym przedmiotem działalności naszego Klienta jest przygotowywanie, opiniowanie i realizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z rynkiem nieruchomości komercyjnych na terenie całego kraju.
16 maja 2014

Nowi klienci


Informujemy, że do grona Klientów Kancelarii dołączyła Fundacja Szczebrzeszyn Kultur w Szczebrzeszynie.
8 kwietnia 2014

Nowi klienci


Informujemy, że do grona Klientów Kancelarii dołączyło przedsiębiorstwo Grasza Transport.
17 lutego 2014

Nowi klienci


Informujemy, że do grona stałych klientów Kancelarii dołączyły : AUTO FOCUS i FOCUS TRUCK LOGISTIC w Lublinie – przedsiębiorstwa specjalizujące się w międzynarodowym przewozie ładunków ponadgabarytowych.
17 października 2013

Zmiana ustawy – Kodeks postępowania karnego


Prezydent w dniu dzisiejszym podpisał ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, która m. in. przyznaje radcom prawnym uprawnienia do sprawowania funkcji obrońcy w sprawach karnych i karnych skarbowych. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2015 r., przy czym niektóre przepisy zaczną obowiązywać już po upływie 14 dni od ogłoszenia albo w dniu 2 czerwca 2014 r. źródło : Kancelaria Prezydenta (www.prezydent.pl)