Aktualności

28 lipca 2014

Nowy klient


Informujemy, że do grona stałych Klientów Kancelarii dołączyła Spółka Polskie Konsorcjum Nieruchomości Sp. z o.o. w Warszawie. Głównym przedmiotem działalności naszego Klienta jest przygotowywanie, opiniowanie i realizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z rynkiem nieruchomości komercyjnych na terenie całego kraju.
16 maja 2014

Nowi klienci


Informujemy, że do grona Klientów Kancelarii dołączyła Fundacja Szczebrzeszyn Kultur w Szczebrzeszynie.
8 kwietnia 2014

Nowi klienci


Informujemy, że do grona Klientów Kancelarii dołączyło przedsiębiorstwo Grasza Transport.
17 lutego 2014

Nowi klienci


Informujemy, że do grona stałych klientów Kancelarii dołączyły : AUTO FOCUS i FOCUS TRUCK LOGISTIC w Lublinie – przedsiębiorstwa specjalizujące się w międzynarodowym przewozie ładunków ponadgabarytowych.
17 października 2013

Zmiana ustawy – Kodeks postępowania karnego


Prezydent w dniu dzisiejszym podpisał ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, która m. in. przyznaje radcom prawnym uprawnienia do sprawowania funkcji obrońcy w sprawach karnych i karnych skarbowych. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2015 r., przy czym niektóre przepisy zaczną obowiązywać już po upływie 14 dni od ogłoszenia albo w dniu 2 czerwca 2014 r. źródło : Kancelaria Prezydenta (www.prezydent.pl)
18 września 2013

Tryb zaskarżeń uchwał zarządu


Sąd Najwyższy przesądził, w jakim trybie zaskarżać uchwały zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych. Uchwały zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uchwały zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej podlegają zaskarżeniu w drodze powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c. w związku z art. 58 k.c.). Nie stosuje się w tym przypadku analogicznie przepisów art. 249-252 lub art. 422-425 ksh.